Улаанбаатар дахь Хятадын Соёлын төв
乌兰巴托中国文化中心

Их Засаг их сургууль "Хятад хэлний баяр"

Issuing time:2019-09-24 00:00

Зохион байгуулагч: Улаанбаатар дахь Хятадын соёлын төв

                                    Их Засаг олон улсын их сургууль

Арга хэмжээ: Монгол улс Их Засаг олон улсын их сургууль"Хятад хэлний баяр"

Хэзээ: 2019 оны 4сарын 29-ний өдөр

Хаана: Их Засаг олон улсын их сургууль


Login
Login
Login by:
My Profile
leave a message
back to the top